Een professioneel opgeleid team van pedagogisch medewerksters

 

Alle medewerkers beschikken over de volgende vaardigheden;

  • sensitieve responsiviteit
  • respect voor autonomie
  • structureren en grenzen stellen
  • praten en uitleggen
  • ontwikkelingsstimulering
  • begeleiden van interactie

Alle pedagogisch medewerksters werken op vaste dagen en op vaste groepen. Jouw kind heeft dus altijd te maken met een bekend gezicht. Zo bouwen we een vertrouwensband op om de continuïteit te behalen die bij Arthis kinderopvang zo belangrijk is.

De kwaliteit van onze opvang wordt gewaarborgd door wekelijks overleg, trainingen, teambesprekingen, functioneringsgesprekken en pedagogische coaching op de werkvloer.

 

Pedagogisch beleidsmedewerker

De functie pedagogisch beleidsmedewerker houdt zich bezig met de ontwikkeling van het pedagogisch beleid. De protocollen en overige beleidsstukken. De beleidsmedewerker zorgt ervoor dat alle medewerkers op de hoogte zijn van het beleidsplan en de protocollen. Wanneer er veranderingen zijn dan worden de medewerkers tijdens een overleg en/of per mail op de hoogte gebracht. Daar waar nodig kunnen de medewerkers meedenken over aanpassingen in het beleid. Zij zijn de kracht op de werkvloer en voeren het beleid uit. 

Pedagogisch coach

De functie van pedagogisch coach richt zich op het begeleiden en het coachen van de medewerkers. Het doel hierbij is om met de medewerkers te bouwen aan een bewustwording, bewustzijn en verantwoordelijkheidsbesef, met een resultaatgerichte aanpak die in directie relatie staat tot de werkcontext. Door een coach in te zetten wordt de ontwikkelingsgroei gestimuleerd met betrekking tot communicatie. Samenwerking en andere vaardigheden die belangrijk zijn bij Arthis kinderopvang. Wanneer medewerkers vragen hebben over het begeleiden van de kinderen, kunnen ze de hulp van de coach inschakelen. Hierbij komt de coach op de groep om de medewerker en/of het kind te observeren. Er wordt op deze manier in samenwerking met de  medewerker gezocht naar de juiste aanpak.

VVE coach

De VVE coach zorgt voor een versterking van ouderbetrokkenheid, verbetering van het educatief-pedagogisch handelen en draagt in grote mate bij aan de kwaliteitsontwikkeling van de voorschoolse educatie op de werkvloer. Daarnaast is de VVE coach een schakel tussen het gemeentelijk beleid, het beleid van Arthis kinderopvang en de uitvoering op de werkvloer.