In het belang van de kinderen is open- en eerlijkheid van groot belang

 

Natuurlijk doen wij ons uiterste best om de kwaliteit van onze zorg en persoonlijke aandacht op alle vlakken te waarborgen. In het belang van de kinderen is open en eerlijke communicatie van groot belang. Wanneer je ergens over wilt praten dan horen wij dat graag. Bespreek de situatie met de pedagogisch medewerkster of rechtstreeks met een van onze leidinggevenden: Gemmy of Susanne. Dit kan via onderstaande button. 

 

Arthis kinderopvang beschikt over een klachtenreglement. Deze is in te zien via deze link.

 

Kinderopvangorganisaties dienen ieder jaar voor 1 juni een klachtenjaarverslag te maken, indien er het jaar daarvoor klachten (volgens interne en/of externe procedure) zijn geweest. Wanneer en geen klachten zijn geweest hoeft dit niet. Wanneer er een klachtenjaarverslag beschikbaar is zal deze door ouders via het ouderportaal te zien zijn. Tevens wordt deze gedeeld met de oudercommissies en met de toezichthouder van de GGD.

 

Voordat gebruik gemaakt kan worden van de externe klachtenprocedure bij de Geschillencommissie, moet de klacht eerst via de interne klachtenprocedure zijn ingediend. Dit is een voorwaarde van de Geschillencommissie. Arthis kinderopvang is hierbij aangesloten.

Wordt een klacht niet naar tevredenheid of binnen de gestelde termijn afgehandeld, dan kunt u de klacht indienen bij de Geschillencommissie. Dit betreft een externe klachtenprocedure. De voorwaarden voor het indienen van een klacht (geschil) en de werkwijze van de Geschillencommissie kunt u vinden op www.degeschillencommissie.nl.

Voor advies, informatie en bemiddeling kunt u terecht bij het Klachtenloket Kinderopvang (www.klachtenloket-kinderopvang.nl). Bij het klachtenloket wordt gekeken of de klacht alsnog kan worden opgelost voordat hij officieel wordt voorgelegd aan de Geschillencommissie

Privacy statement