VVE: Voor- en vroegschoolse educatie

Voor kinderen met een VVE indicatie is het mogelijk om gebruik te maken van de peuteropvang op de locatie Helmond-Brouwhuis. Een kind met een VVE-indicatie komt minimaal 16 uur per week verspreid over 4 dagen vanaf de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. de gemeente subsidieert 8 uur per week volledig alleen tijdens schoolweken. Heb je geen recht op kinderopvangtoeslag, dan betaal je over 8 uur een inkomensafhankelijke ouderbijdrage en wordt de rest door de gemeente aangevuld.

Tijdens de 40 schoolweken wordt er VVE aangeboden, volgens onderstaand schema. Er worden VVE gecertificeerde medewerkers ingezet welke voldoen aan de eisen van de wet rondom VVE. VVE wordt aangeboden op locatie Helmond-Brouwhuis.

 

Dagen Uren VVE
Maandag 08:30 - 12:30
Dinsdag 08:30 - 12:30
Woensdag 08:30 - 12:30
Donderdag 08:30 - 12:30