Kosten kinderopvang

De overheid draagt bij aan de kosten voor kinderopvang. In de praktijk vallen de kosten voor ouders daardoor veel lager uit dan in eerste instantie wordt gedacht. In 2024 is de maximale vergoeding per uur voor het KDV €10,25 en voor de BSO €9,12.

Mocht de belastingdienst de indexering van de kinderopvangtoeslag tussentijds bijstellen, dan houden wij ons het recht voor om de tarieven voor 2024 te heroverwegen en/of aan te passen.

Bereken hieronder eenvoudig en snel een indicatie van de maandlasten en maak gebruik van de rekentool van de Belastingdienst voor een nauwkeurige berekening.

Tarieven dagopvang/peuteropvang 2024

Tijden Uurtarief 52 weken Uurtarief 40 weken (alleen schoolweken) Uurtarief 12 weken (alleen schoolvakanties)
07:30 - 12:30 € 10,90 € 11,40 x
07:30 - 17:00 € 10,70 € 11,40 x
07:30 - 18:30 € 10,26 € 10,62 x
08:30 - 12:30 € 11,04 € 11,60 x
08:30 - 17:00 € 10,74 € 11,40 x
08:30 - 18:30 € 10,70 € 11,40 x
12:30 - 17:00 € 10,94 €11,40 x
12:30 - 18:30 € 10,84 € 11,40 x

Flexibele opvang dagopvang/peuteropvang:
€ 11,64 per uur

Bij flexibele opvang wordt er wekelijks 4 uur gefactureerd, ongeacht of er opvang wordt afgenomen.

Tarieven buitenschoolse opvang/vakantie opvang 2024

Tijden Uurtarief 52 weken Uurtarief 40 weken (alleen schoolweken) Uurtarief 12 weken (alleen schoolvakanties)
Tarieven tijdens de schoolweken
07:30 - 08:30 € 10,28 € 10,34 x
Einde schooltijd - 17:00 € 10,28 € 10,34 x
Einde schooltijd - 18:30 € 9,00 € 10,28 x
Tarieven tijdens vakantie weken
07:30 - 12:30 € 10,18 x € 10,60
07:30 - 17:00 € 9,84 x € 10,34
07:30 - 18:30 € 9,00 x € 10,28
08:30 - 12:30 € 10,28 x € 10,60
08:30 - 17:00 € 10,04 x € 10,60
08:30 - 18:30 € 9,74 x € 10,34
12:30 - 17:00 € 10,18 x € 10,60
12:30 - 18:30 € 10,08 x € 10,60

Flexibele opvang buitenschoolse opvang / vakantie opvang:

€10,90 per uur

Bij flexibele opvang wordt er wekelijks 2 uur gefactureerd, ongeacht of er opvang wordt afgenomen.