3-uurs regeling

M.b.t. tot het afwijken van de beroepskracht-kind ratio geldt de 3-uurs regeling:

Bij minimaal tien uur aaneengesloten geboden opvang, kan worden afgeweken van de ratio gedurende maximaal drie uur per dag. Die uren hoeven niet aaneengesloten te zijn. Er kunnen tijdens die uren minder medewerkers worden ingezet. Voorwaarde is dat minimaal de helft van het op grond van de beroepskracht-kindratio vereiste aantal medewerkers wordt ingezet. 

Binnen Arthis kinderopvang mag er afgeweken worden tijdens pauzetijden of op momenten dat er kort een collega van de groep af moet (bijv. een huisarts bezoek). De pauzetijden zijn meestal tussen 12.00 en 15.00 uur. De afwijkende tijden worden opgenomen in de roosters en de pedagogisch medewerkers zullen er zorg voor dragen dat het gaat om maximaal 3 uur per dag. Arthis kinderopvang vindt het belangrijk dat er zoveel mogelijk tijdens de pauzetijden wordt afgeweken, omdat de meeste kinderen dan slapen en er voldoende aandacht is voor de kinderen. Wanneer beroepskrachten merken dat het niet mogelijk is om af te wijken (bijv. doordat kinderen moeilijk gaan slapen of dat er veel baby’s tegelijkertijd een fles willen) kunnen ze hulp vragen aan de leidinggevenden of het moment van afwijken verplaatsen naar een ander moment.