Zieke kinderen kunnen de kinderopvang niet bezoeken. Dit in het belang van het kind zelf, maar ook in het belang van de andere aanwezige kinderen en medewerkers.

Een kind is ziek als:

-Het kind koorts heeft (38 graden Celsius of hoger) en zich daardoor lusteloos gedraagt.

-Er sprake is van een besmettelijke ziekte, zoals bof, diarree, hoofdluis, impetigo/krentenbaard, geelzucht, loopoor, middenoorontsteking, ontstoken ogen, rode hond, roodvonk, waterpokken (totdat ze zijn ingedroogd), mazelen, wormen, besmettelijke huidinfecties. Bij twijfel graag overleggen met Arthis kinderopvang.

 

Soms wordt een kind ziek wanneer het de groep bezoekt. Om de ouders in kennis te kunnen stellen maken we gebruik van de gegevens welke bij ons bekend zijn. In de meeste gevallen zullen we vragen of de ouders het kind zo spoedig mogelijk kunnen ophalen. In het geval dat ouders niet in staat zijn om direct het kind op te halen, wordt een ander telefoonnummer gevraagd (bijvoorbeeld grootouders, buurvrouw). Deze gegevens worden tevens opgenomen in ons digitale systeem.

 

Tevens kunnen kinderen met luizen, waar ze nog niet voor behandeld zijn, geen gebruik maken van de kinderopvang.

 

De ouders worden over eventuele heersende infectieziekten geïnformeerd.

 

De regeling voor infectieziekten wordt gehanteerd, zoals opgesteld door de GGD.

Van een aantal ziekten wordt melding gemaakt bij de GGD.

 

Wanneer een kind thuis of binnen de kinderopvang klachten vertoont welke Corona gerelateerd zijn wordt er gebruik gemaakt van de meest recente beslisboom “0 jaar t/m groep 8”. Deze beslisboom hangt binnen de kinderopvang en wordt naar ouders en collega’s verstuurd, iedere keer wanneer er een nieuwe versie is. Wij zien er streng op toe dat deze regels worden nageleefd om verspreiding/besmetting, zoveel mogelijk, te voorkomen. Tevens hanteren wij de regels die op dat moment geldig zijn.