Binnen Arthis kinderopvang wordt er gewerkt met een pedagogisch beleidsmedewerker, pedagogisch coach, VVE beleidsmedewerker en VVE coach. Hieronder volgt de uitleg over deze functies.

 

De functie pedagogisch beleidsmedewerker houdt zich bezig met de ontwikkeling van het pedagogisch beleid, de protocollen en overige beleidsstukken. De pedagogisch beleidsmedewerker zorgt ervoor dat alle pedagogisch medewerkers op de hoogte zijn van het pedagogisch beleidsplan en de protocollen. Wanneer er veranderingen zijn dan worden de pedagogisch medewerkers tijdens een overleg en/of per mail op de hoogte gebracht. Daar waar nodig kunnen de pedagogisch medewerkers meedenken over aanpassingen in het beleid. Zij zijn immers de kracht op de werkvloer en voeren het beleid uit.

 

De functie pedagogisch coach richt zich op het begeleiden en het coachen van de medewerkers. Het doel hierbij is om met medewerkers te bouwen aan bewustwording, bewustzijn en verantwoordelijkheidsbesef, met een resultaatgerichte aanpak die in directe relatie staat tot de werkcontext. Door een pedagogisch coach in te zetten wordt de ontwikkelingsgroei gestimuleerd met betrekking tot communicatie, samenwerking en andere vaardigheden die belangrijk zijn bij Arthis kinderopvang. Wanneer pedagogisch medewerkers vragen hebben over het begeleiden van de kinderen, kunnen ze de hulp van de pedagogisch coach inschakelen. Hierbij komt de pedagogisch coach op de groep om de medewerker en/of het kind te observeren. Er wordt op deze manier in samenwerking met de pedagogisch medewerker gezocht naar de juiste aanpak.

 

De VVE beleidsmedewerker/VVE coach zorgt voor een versterking van ouderbetrokkenheid, verbetering van het educatief-pedagogisch handelen en draagt in grote mate bij aan de kwaliteitsontwikkeling van voorschoolse educatie op de werkvloer. Daarnaast is de VVE beleidsmedewerker/VVE coach een schakel tussen het gemeentelijk beleid, het beleid van Arthis kinderopvang en de uitvoering op de werkvloer.