Dagopvang/peuteropvang: Bij minimaal tien uur aaneengesloten geboden opvang, kan worden afgeweken van de ratio gedurende maximaal drie uur per dag. Die uren hoeven niet aaneengesloten te zijn. Er kunnen tijdens die uren minder pedagogisch medewerkers worden ingezet. Voorwaarde is dat minimaal de helft van het op grond van de beroepskracht-kindratio vereiste aantal medewerkers wordt ingezet.

 

Bij de buitenschoolse opvang mogen er voor en na schooltijd en op vrije middagen maximaal een half uur per dag minder pedagogisch medewerkers worden ingezet. Tevens geldt inzet van minimaal de helft van de benodigde pedagogisch medewerkers. Naast dit half uur per dag is op vrije dagen en in de vakantie dezelfde drie-uursregeling van toepassing als in de dagopvang. Op voorwaarde dat minimaal 10 uur aaneengesloten opvang geboden wordt. Ook de buitenschoolse opvang moet de drie-uursregeling vastleggen in het pedagogische beleidsplan.

 

Tijdens onderstaande tijden mogen wij afwijken van de leidster-kindratio:

 

KDV Helmond-Brouwhuis:

ma-di-woe-do-vrij: 12.15-15.15

 

BSO Helmond-Brouwhuis:

ma-di-do: 14.45-15.15

woe-vrij: 12.30-13.00

Tijdens studiedagen: 12.15-15.15

Tijdens vakanties: 12.15-15.15

 

KDV Lieshout:

ma-di-do: 14.30-17.30

woe-vrij: 12.30-15.30

 

BSO Lieshout:

ma-di-do: 14.30-15.00

woe-vrij: 12.30-13.00

Tijdens studiedagen: 14.30-17.30

Tijdens vakanties: 14.00-17.00